fbpx

VISI, MISI & OBJEKTIF

KEJAYAAN USAHAWAN ADALAH MATLAMAT KAMI

PLATFORM PERKEMBANGAN & PEMASARAN USAHAWAN

Visi

Menjadi institut korporat yang kompetatif dan strategik

Misi

Sebagai satu subsidiari utama penjana pendapatan kepada TEKUN Nasional

Objektif

1. Mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif dalam bidang sektor peruncitan dengan memperluaskan akses jualan dan pemasaran produk IKS mikro dan usahawan bumiputera, selari dengan objektif DKN2030

2. Menjalankan aktiviti pemasaran produk IKS mikro dan usahawan bumiputera ke dalam pasaran tempatan

3. Menggalakkan penglibatan usahawan tempatan untuk lebih bersaing dengan produk terkenal